Zarejestruj

Polityka prywatności

Polityka prywatności drukarni internetowej Drukformat.pl określa w jaki sposób wykorzystywane, gromadzone i przetwarzane będą dane osobowe pozyskiwane przez portal drukformat.pl.
Właścicielem portalu Drukformat.pl oraz administratorem danych jest firma Biuro INFORMAT s.c. Paweł Ściesiek, Piotr Tomankiewicz, ul. Widok 35, 62-800 Kalisz, NIP: 618-19-19-938, REGON: 251020896


Na stronach portalu drukformat.pl mogą niezależenie od drukarni pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony nie podlegają pod nasz portal i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane.. Wskazujemy, aby zwracać na to uwagę, gdyż strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności z która należy się zapoznać. Zastrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pozyskiwane dane

Założenie konta w drukarni internetowej drukformat.pl w celu rejestracji, wiąże się z podaniem adresu e-mail i hasła, którym Klient będzie posługiwał się podczas logowania. Natomiast przy składaniu zamówienia Klient zostanie poproszony również o podanie danych niezbędnych do ich realizacji, takich jak: imię, nazwisko, dane do wystawienia faktury, numer kontaktowy oraz adresy wysyłkowe.

Jak wykorzystywane są dane udostępnione przez klienta?

Pozyskane dane osobowe drukarnia drukformat.pl wykorzystuje się tylko i wyłącznie celem realizacji umowy sprzedaży oraz procesu płatności. Pozyskane od Klienta dane przekazujemy firmie, która obsługuje transakcje płatnicze, celem obciążenia rachunku płatnością za realizowane zamówienie oraz firmom kurierskim, celem zrealizowania dostawy przesyłki pod wskazany w zamówieniu adres. Danych nigdy nie udostępniamy ich podmiotom trzecim w celach reklamowych czy marketingowych. Dane, które są pozyskiwane automatycznie mogą zostać wykorzystane do personalizacji zawartości naszych stron i analizy zachowań użytkowników. Natomiast dane, które są zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a portalem drukformat.pl, wykorzystywane są tylko wyłącznie celem udzielania informacji zwrotnej na zadawane pytania. Po dokonaniu zakupu towaru Klient otrzymuje od nas e-mail, który dotyczy transakcji. Możliwe jest również nawiązanie kontaktu telefonicznego celem doprecyzowania budzących wątpliwość lub innych istotnych kwestii dotyczących zamówienia Klienta. Wszelkie informacje handlowe będą wysyłane drogą elektroniczną ( w formie e-mail) tylko gdy Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. W dowolnym momencie Klient może zrezygnować z ich otrzymywania wyłączając opcję na podstronie „Moje konto”, klikając zakładkę „Moje dane”.

Bezpieczeństwo pozyskanych danych
Zapewniamy pełne bezpieczeństwo podczas realizowania zakupów na naszej platformie internetowej, przede wszystkim w szczególności uwzględniając prawo do ochrony prywatności. Tym samym gromadzone są tylko niezbędne informacje potrzebne do zrealizowania zamówień. Udostępnianie informacji w zakresie danych osobowych Klienta, które zostaną podane na Portalu drukformat.pl, odbywa się pomiędzy naszym serwerem a komputerem Klienta przy użyciu protokołu SSL (ang. Secure Socjet Layer). Administratorzy systemu drukarni internetowej drukformat.pl regularnie prowadzą kontrole, mające również na celu ulepszanie stosowanych przez Portal zabezpieczeń. Podjęte przez drukformat.pl. działania mogą okazać się docelowo niewystarczające, jeżeli użytkownik sam nie zastosuje zasad bezpieczeństwa. Pamiętać należy aby w szczególności zachować poufność loginu i hasła do konta i nigdy nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu wyeliminowania ryzyka korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym, wskazane jest każdorazowe wylogowanie się po zakończeniu korzystania z konta. Jeśli użytkownik nie zrobi tego bezpośrednio po zakończeniu pracy, system po 15 minutach dokona tego w sposób automatyczny.

Prawa Klientów
Każdy Klient w ramach swojego indywidulanego konta ma prawo i możliwość podglądu a także edytowania swoich danych. Dodatkowo Klientom przysługuje pełne prawo do żądania otrzymania informacji o treści przechowywanych danych, a także prawo do żądania zmiany danych oraz ich zablokowania lub usunięcia.

Część z podanych danych mogą mieć charakter jawny. Są to w szczególności dane osobowe podane przez Klientów w momencie wysłania komentarzy czy opinii produktów, które są dostępne dla każdego korzystającego z portalu drukformat.pl i nie podlegają ochronie.

W sytuacji wystąpienia problemów z logowaniem prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@drukformat.pl

Dane pozyskiwane automatycznie
Każdorazowo przebywając na portalu drukformat.pl automatycznie pozyskiwane są dane związane z odwiedzinami , w tym: adres IP, nazwę domeny, typ systemu operacyjnego itp. Również pozyskiwane automatycznie są dane zawarte w plikach tekstowych cookies, identyfikują one przeglądarkę Klienta w trakcie korzystania z portalu. Takie pliki nie zawierają danych osobowych, pozwalają nam na spersonalizowanie stron i ofert. Klient w dowolnym momencie sam może zablokować instalowanie takich plików cookies lub też usunąć wcześniejsze za pomocą odpowiednich narzędzi przeglądarki internetowej z której Klient korzysta.